หน้าแรก บ้านท้องตมใหญ่อยู่สบาย กับคนกันเอง
แผนที่บ้านท้องตมใหญ่สอบถามเพิ่มเติม
มีที่เที่ยวที่ไหนบ้างที่พักแบบสบายๆ
เส้นทางไปบ้านท้องตมใหญ่
เว็บบอร์ด ดูรูป-กิจกรรม
รู้ไว้ก่อนไปบ้านท้องตมใหญ่31/2 หมู่ 1 ต.ด่านสวี อ.สวี จ.ชุมพร
โทร. 081-3456743, 077-501400
2008 © Copyright ว่าที่ ร.อ. วัชรินทร์ แสวงการ


หมู่บ้านท้องตมใหญ่ อ.สวี จ.ชุมพร
หมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ เปิดตัวใหม่ พร้อมก้าวสู่ความเป็น
ต้นแบบแหล่งท่องเที่ยวใหม่ สร้างรายได้ให้คนในท้องถิ่น
มีความโดดเด่นเฉพาะตัว ด้านภูมิทัศน์ และแหล่งท่องเที่ยว

พร้อมก้าวสู่ Touris Village Champion(TVC)
ตามโครงการพัฒนาหมู่บ้านท่องเที่ยว หรือ Touris Village
Champion (TVC) โดย กลุ่มชาวบ้านเอง เพื่อส่งเสริมให้เป็น
แหล่งท่องเที่ยวทางเลือกใหม่ของจังหวัดชุมพร

มีบริการบ้านพักโฮมสเตย์พร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยว
นอกจากการมีภูมิทัศน์สวยงาม เหมาะแก่การพักผ่อนแบบ
ธรรมชาติ ในบรรยากาศเงียบสงบ บ้านท้องตมใหญ่ ยังมีบ้าน
พักแบบโฮมสเตย์ให้บริการ ในแบบที่เป็นส่วนตัว

ECO Tourism
เชิงนิเวศน์ ดื่มด่ำกับเสน่ห์แห่งท้องทะเล ภูเขา ธรรมชาติ
วิถีชีวิต ที่มีความสมดุลกับสภาพแวดล้อม อันเป็นองค์ประ
กอบของเศรษฐกิจพอเพียง สร้างความสุขย่างยั่งยืน...

พัฒนา ควบคู่กับ รักษาอัตลักษณ์ของชุมชนอย่างยั่งยืน
พร้อมรับนักท่องเที่ยว ด้วยความสะอาด ปลอดภัย เป็นกันเอง
พร้อมๆ กับ ความเงียบสงบ เป็นส่วนตัว มีธรรมชาติที่สวยงาม
ทั้งยังเชื่อมต่อการท่องเที่ยวไปยังแหล่งท่องเที่ยวอื่นๆ

E-mail: watcharin1@msn.com Tel. 081-3456743