หน้าแรก บ้านท้องตมใหญ่อยู่สบาย กับคนกันเอง
แผนที่บ้านท้องตมใหญ่สอบถามเพิ่มเติม
มีที่เที่ยวที่ไหนบ้างที่พักแบบสบายๆ
เส้นทางไปบ้านท้องตมใหญ่
เว็บบอร์ด ดูรูป-กิจกรรม
รู้ไว้ก่อนไปบ้านท้องตมใหญ่31/2 หมู่ 1 ต.ด่านสวี อ.สวี จ.ชุมพร
โทร. 081-3456743, 077-501400
2008 © Copyright ว่าที่ ร.อ. วัชรินทร์ แสวงการ


หมู่บ้านท้องตมใหญ่ อ.สวี จ.ชุมพร
เป็นหมู่บ้านชาวประมง ที่มีประวัติพบเห็นมาไม่ต่ำกว่า 400 ปี
มีราษฎรอาศัยประมาณ 170 หลังคาเรือน ประชากรในหมู่บ้าน
ท้องตมใหญ่มีประมาณ 652 คน

ที่ตั้ง และภูมิประเทศ
เป็นหมู่บ้านชายฝั่งทะเล ที่ตั้งอยู่ริมทะเลฝั่งตะวันออก
(อ่าวไทย) ชาวบ้านส่วนใหญ่ปลูกบ้านยื่นลงไปในทะเลตาม
เชิงเขา ชาวบ้านส่วนใหญ่จึงไม่มีที่ดิน ไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่

ลักษณะทางทะเลและชายฝั่งตอนใน
ลักษณะทะเลของหมู่บ้าน เป็นอ่าวโค้งเป็นรูปเกือกม้า มีความ
กว้างประมาณ 2 กิโลเมตรเศษ ด้านในเป็นป่าปายเลนที่ยังคง
ความอุดมสมบูรณ์ มีระบบนิเวศน์ป่าชายเลนที่น่าศึกษา

ลักษณะทางทะเลและชายฝั่งตอนนอก
มีลักษณะเป็นโขดหินเรียงรายตามไหล่เขา มีหาดทรายในระยะ
2-3 ก.ม. ประมาณ 4-5 หาด ล้วนเป็นชายหาดที่เงียบสงบ
ไม่พลุกพล่านด้วยนักท่องเที่ยวเมือนกับชายหาดอื่นๆ

อาชีพ และวิถีชีวิตชาวบ้าน
ชาวบ้านประกอบอาชีพประมงเล็กๆ ส่วนใหญ่เป็นเรือหางยาว
ทำมาหากินกับทรัพยากรใกล้ๆ ชายฝั่ง หมุนเวียนกันไปตาม
ฤดูกาล เช่น ตกหมึก วางอวนปลา อวนกุ้ง อวนปู ฯลฯ

E-mail: watcharin1@msn.com Tel. 081-3456743