หน้าแรก บ้านท้องตมใหญ่อยู่สบาย กับคนกันเอง
แผนที่บ้านท้องตมใหญ่สอบถามเพิ่มเติม
มีที่เที่ยวที่ไหนบ้างที่พักแบบสบายๆ
เส้นทางไปบ้านท้องตมใหญ่
เว็บบอร์ด ดูรูป-กิจกรรม
รู้ไว้ก่อนไปบ้านท้องตมใหญ่31/2 หมู่ 1 ต.ด่านสวี อ.สวี จ.ชุมพร
โทร. 081-3456743, 077-501400
2008 © Copyright ว่าที่ ร.อ. วัชรินทร์ แสวงการ


กินอยู่ง่ายๆ แบบกันเอง
กับครอบครัวของเรา

ประหนึ่งว่าคุณคือคนในครอบ
ครัวของเราเอง ในบ้านของเรา
เป็นกันเอง โดยไม่รู้สึกเขิน

สงบ มีความส่วนตัว กับบ้านพักแบบแยกหลังเป็นสัดส่วน
ด้วยบ้านพักที่แยกออกจากครอบครัวหลักของเรา เป็นเหมือน
บ้านของคุณเองอีกหนึ่งหลัง ที่ทอดยาวออกไปในทะเล
จะเอนหลัง จะนั่งดูแสงสะท้อนพื้นน้ำ ก็สุดแต่ใจของคุณ


อบอุ่น เป็นกันเอง ดังญาติสนิท
ภายใต้การดูแลของคนรุ่นใหม มีใจรัก
และหวงแหนธรรมชาติ ที่ยังคงสวยงาม
เฝ้ารอเพื่อนใหม่ๆ มาร่วมกันรักษาไว้
ให้ยั่งยืน ไปพร้อมๆ กัน กับเรา