หน้าแรก บ้านท้องตมใหญ่อยู่สบาย กับคนกันเอง
แผนที่บ้านท้องตมใหญ่สอบถามเพิ่มเติม
มีที่เที่ยวที่ไหนบ้างที่พักแบบสบายๆ
เส้นทางไปบ้านท้องตมใหญ่
เว็บบอร์ด ดูรูป-กิจกรรม
รู้ไว้ก่อนไปบ้านท้องตมใหญ่31/2 หมู่ 1 ต.ด่านสวี อ.สวี จ.ชุมพร
โทร. 081-3456743, 077-501400
2008 © Copyright ว่าที่ ร.อ. วัชรินทร์ แสวงการ
คลิกเพื่อขยาย แผนที่ เส้นทาง Home Stay บ้านท้องตมใหญ่
จากถนนเพชรเกษมขาล่องใต้ สาย 41 เลี้ยวซ้าย ที่ ก.ม. 35
เข้า อ.สวี ใช้ ทางหลวง 4003 ต่อไปอีก 14 ก.ม. แล้วเลี้ยวขวา
เข้า ทางหลวงสาย 4011 อีก 6 ก.ม. ก็ถึงบ้านท้องตมใหญ่

ระยะทางถึง Home Stay บ้านท้องตมใหญ่
กรุงเทพ - Home Stay บ้านท้องตมใหญ่ 510 ก.ม.
สี่แยกปฐมพร - Home Stay บ้านท้องตมใหญ่ 55 ก.ม.
แยกเข้า อ.สวี - Home Stay บ้านท้องตมใหญ่ 20 ก.ม.

E-mail: watcharin1@msn.com Tel. 081-3456743