หน้าแรก บ้านท้องตมใหญ่อยู่สบาย กับคนกันเอง
แผนที่บ้านท้องตมใหญ่สอบถามเพิ่มเติม
มีที่เที่ยวที่ไหนบ้างที่พักแบบสบายๆ
เส้นทางไปบ้านท้องตมใหญ่
เว็บบอร์ด ดูรูป-กิจกรรม
รู้ไว้ก่อนไปบ้านท้องตมใหญ่31/2 หมู่ 1 ต.ด่านสวี อ.สวี จ.ชุมพร
โทร. 081-3456743, 077-501400
2008 © Copyright ว่าที่ ร.อ. วัชรินทร์ แสวงการ


คลิกเพื่อขยายศาลกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์
ปากน้ำตะโก เป็นศาลที่ชาวเรือให้ความ
เคารพสักการะมาก อีกแห่งหนึ่ง เหรียญ
หลายๆ แบบ ที่ขึ้นชื่อด้านประสบการณ์
ล้วนสร้างที่นี่ มีโอกาส ควรมาสักการะ


เป็นที่เทิดทูนบูชาแก่ทหารเรือ ตลอดจนผู้คนทั่วไป
ดังเพลงของลูกประดู่ "...ส่วนตัวเราตาย ไว้ยืน ไว้ยืน
แต่ชื่อ ให้โลกทั้งหลายเขาลือ ว่าตัวเราคือทหารเรือไทย..."

ศาลกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ หาดอรุโณทัย
ได้รับการจัดพิมพ์ภาพชุด "ศาลกรมหลวงชุมพรฯ" พิมพ์เผยแพร่
ในนิตยสารนาวิกศาสตร์ของกองทัพเรือ ในฉบับพิเศษ
"วันอาภากร" เดือนพฤษภาคม ๒๕๓๗ และ ๒๕๓๘ ในลำดับที่
๘๖ โดย จ.ชุมพร มี ๑๖ ศาล จาก ๑๑๙ ศาล ทั่วประเทศ

คลิกเพื่อขยาย คลิกเพื่อขยาย คลิกเพื่อขยาย