หน้าแรก บ้านท้องตมใหญ่อยู่สบาย กับคนกันเอง
แผนที่บ้านท้องตมใหญ่สอบถามเพิ่มเติม
มีที่เที่ยวที่ไหนบ้างที่พักแบบสบายๆ
เส้นทางไปบ้านท้องตมใหญ่
เว็บบอร์ด ดูรูป-กิจกรรม
รู้ไว้ก่อนไปบ้านท้องตมใหญ่31/2 หมู่ 1 ต.ด่านสวี อ.สวี จ.ชุมพร
โทร. 081-3456743, 077-501400
2008 © Copyright ว่าที่ ร.อ. วัชรินทร์ แสวงการ


คลิกเพื่อขยายหาดอรุโณทัย
ชายหาดสงบเงียบที่ยังพบเห็นวิถีชีวิตชาว
ประมงพื้นบ้าน หลากหลายไปด้วยสีสัน
ของเรือประมง และชาวประมงผู้มีชีวิต
ผูกพันกับท้องทะเลมายาวนาน


ที่ตั้งศาลกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์
เป็นศาลที่ชาวเรือให้ความเคารพสักการะมาก อีกแห่งหนึ่ง
เหรียญหลายๆ แบบ ที่ขึ้นชื่อด้านประสบการณ์ล้วนสร้างที่นี่

ปากน้ำตะโก ชุมชนประมงดั้งเดิมที่เคยรุ่งเรือง
เป็นจุดเดินเรือออกทะเลของชาวอำเภอทุ่งตะโก ที่เคยเจริญ
รุ่งเรืองมากในอดีต มีเรือประมงขนาดใหญ่ และเป็นท่าจอดเรือ
ที่มีเรือจากภาคกลางและภาคตะวันออกเข้ามาจอดเรือประจำ
ซึ่งหมู่บ้านท้องตมใหญ่ ก็มีเรือจากที่อื่นมาเยี่ยมเป็นประจำ

คลิกเพื่อขยาย คลิกเพื่อขยาย คลิกเพื่อขยาย