หน้าแรก บ้านท้องตมใหญ่อยู่สบาย กับคนกันเอง
แผนที่บ้านท้องตมใหญ่สอบถามเพิ่มเติม
มีที่เที่ยวที่ไหนบ้างที่พักแบบสบายๆ
เส้นทางไปบ้านท้องตมใหญ่
เว็บบอร์ด ดูรูป-กิจกรรม
รู้ไว้ก่อนไปบ้านท้องตมใหญ่31/2 หมู่ 1 ต.ด่านสวี อ.สวี จ.ชุมพร
โทร. 081-3456743, 077-501400
2008 © Copyright ว่าที่ ร.อ. วัชรินทร์ แสวงการ


คลิกเพื่อขยายเกาะรังห้า อ.สวี จ.ชุมพร
ตั้งอยู่ใกล้กับหาดทรายรีสวี ห่างจากฝั่ง
ประมาณ 3 ก.ม. เป็นเกาะขนาดเล็ก
ชายฝั่งเป็นลักษณะเป็นผาหินสูงชัน
ตลอดเกาะ เป็นเกาะสัมปทานรังนก


แนวปะการังมีสภาพสมบูรณ์ปานกลางจนถึงดีมาก
มีลักษณะเป็นแนวปะการังริมฝั่งเกือบรอบเกาะ กลุ่มบนโขดหิน
ปะการังโขด (P.lutea) และปะการังเขากวาง (Acropora spp.)

ความสมบูรณ์ ที่มีปะการังใหม่เจริญเติบโตได้ดี
ความกว้างของแนวประมาณ 30-120 เมตร สิ้นสุดที่ระดับความ
ลึกของน้ำประมาณ 1-4 เมตร ยกเว้นทางด้านทิศตะวันออก
เฉียงใต้ ที่เป็นกลุ่มปะการังบนโขดหินมีสภาพเสื่อมโทรม ยังมี
ปะการังจาน ดอกกะหล่ำ ปะการังลายดอกไม้ (P. decussata)

คลิกเพื่อขยาย คลิกเพื่อขยาย คลิกเพื่อขยาย