หน้าแรก บ้านท้องตมใหญ่อยู่สบาย กับคนกันเอง
แผนที่บ้านท้องตมใหญ่สอบถามเพิ่มเติม
มีที่เที่ยวที่ไหนบ้างที่พักแบบสบายๆ
เส้นทางไปบ้านท้องตมใหญ่
เว็บบอร์ด ดูรูป-กิจกรรม
รู้ไว้ก่อนไปบ้านท้องตมใหญ่31/2 หมู่ 1 ต.ด่านสวี อ.สวี จ.ชุมพร
โทร. 081-3456743, 077-501400
2008 © Copyright ว่าที่ ร.อ. วัชรินทร์ แสวงการ


คลิกเพื่อขยายเกาะพิทักษ์ อ.หลังสวน จ.ชุมพร
เป็นเกาะขนาดเล็ก ห่างจากฝั่ง ประมาณ
900 ม. พื้นเป็นทรายปนโคลน ทางด้าน
ทิศตะวันตกมีหมู่บ้านชาวประมงตลอด
ชายฝั่ง มีบริการบ้านพักโฮมสเตย์


แนวปะการังมีสภาพสมบูรณ์ปานกลาง
ทางด้านทิศใต้พบแนวปะการังริมฝั่งและกลุ่มปะการังบนพื้น
ทรายและหิน ปกคลุมพื้นที่อยู่ในปริมาณใกล้เคียงกัน

บางแห่ง มีสภาพเสื่อมโทรมถึงเสื่อมโทรมมาก
ความกว้างของแนวประมาณ 50-80 เมตร สิ้นสุดที่ระดับความ
ลึกของน้ำประมาณ 2-3 เมตร มีปะการังมีชีวิตปกคลุมพื้นที่
บริเวณโซนลาดชันประมาณ 5-20% และปะการังตายประมาณ
30-40% มีปะการังโขด (P.lutea) เขากวาง (Acropora spp.)

คลิกเพื่อขยาย คลิกเพื่อขยาย คลิกเพื่อขยาย