หน้าแรก บ้านท้องตมใหญ่อยู่สบาย กับคนกันเอง
แผนที่บ้านท้องตมใหญ่สอบถามเพิ่มเติม
มีที่เที่ยวที่ไหนบ้างที่พักแบบสบายๆ
เส้นทางไปบ้านท้องตมใหญ่
เว็บบอร์ด ดูรูป-กิจกรรม
รู้ไว้ก่อนไปบ้านท้องตมใหญ่31/2 หมู่ 1 ต.ด่านสวี อ.สวี จ.ชุมพร
โทร. 081-3456743, 077-501400
2008 © Copyright ว่าที่ ร.อ. วัชรินทร์ แสวงการ


คลิกเพื่อขยายเกาะกุลา อ.สวี จ.ชุมพร
ตั้งอยู่ใกล้กับเขาประจำเหียงห่างจากฝั่ง
ประมาณ 2 ก.ม. เป็นเกาะขนาดเล็ก
ชายฝั่งมีหาดทราย สลับกับหินชัน
ป่าไม้บนเกาะยังมีความสมบูรณ์


แนวปะการังมีสภาพสมบูรณ์ปานกลาง
ทางด้านทิศตะวันตกเป็นกลุ่มปะการังบนพื้นทราย ที่มีก้อนหิน
ปะปน ส่วนทางด้านทิศตะวันออกเป็นกลุ่มปะการังบนโขดหิน

รอคอยการปกป้องอย่างจริงจัง
ความกว้างของแนวประมาณ 50-150 เมตร สิ้นสุดที่ระดับความ
ลึกของน้ำประมาณ 1-3 เมตร แนวปะการังทางด้านทิศตะวันตก
มีสภาพเสื่อมโทรมจนถึงสมบูรณ์ปานกลาง ส่วนใหญ่พบ
ปะการังโขด (P. lutea) เขากวาง (Acropora spp.) ลายดอกไม้

คลิกเพื่อขยาย คลิกเพื่อขยาย คลิกเพื่อขยาย