หน้าแรก บ้านท้องตมใหญ่อยู่สบาย กับคนกันเอง
แผนที่บ้านท้องตมใหญ่สอบถามเพิ่มเติม
มีที่เที่ยวที่ไหนบ้างที่พักแบบสบายๆ
เส้นทางไปบ้านท้องตมใหญ่
เว็บบอร์ด ดูรูป-กิจกรรม
รู้ไว้ก่อนไปบ้านท้องตมใหญ่31/2 หมู่ 1 ต.ด่านสวี อ.สวี จ.ชุมพร
โทร. 081-3456743, 077-501400
2008 © Copyright ว่าที่ ร.อ. วัชรินทร์ แสวงการ


คลิกเพื่อขยายเกาะทองแก้ว อ.สวี จ.ชุมพร
ตั้งอยู่ใกล้กับบ้านท้องตมใหญ่ห่างจาก
ฝั่ง ประมาณ 2 ก.ม. เป็นเกาะขนาดเล็ก
ชายฝั่งเป็นลักษณะเป็นผาหินสูงชัน
ตลอดเกาะ ไม่มีบ้าน ไม่มีคนอาศัย


แนวปะการังมีสภาพสมบูรณ์ดีจนถึงดีมาก
แนวปะการังก่อตัวเกิดใหม่ ตั้งแต่ปี 2548 ตลอดแนวเกาะ มี
ปะการังโขด (P.lutea) และปะการังเขากวาง (Acropora spp.)

ความสมบูรณ์ จากปะการังเกิดใหม่
ความกว้างของแนวประมาณ 50-150 เมตร สิ้นสุดที่ระดับความ
ลึกของน้ำประมาณ 1-4 เมตร ทางด้านทิศตะวันตกเฉียงเหนือ
มีปะการังเกิดใหม่ขึ้นมาก เช่น ปะการังจาน ดอกกะหล่ำ ฟองน้ำ
หอยมือเสือ ปลาขี้เกงเกาะฝูงใหญ่ๆ ปลาเก๋า(กะรัง) ฝูงปลาเล็ก

คลิกเพื่อขยาย คลิกเพื่อขยาย คลิกเพื่อขยาย