หน้าแรก บ้านท้องตมใหญ่อยู่สบาย กับคนกันเอง
แผนที่บ้านท้องตมใหญ่สอบถามเพิ่มเติม
มีที่เที่ยวที่ไหนบ้างที่พักแบบสบายๆ
เส้นทางไปบ้านท้องตมใหญ่
เว็บบอร์ด ดูรูป-กิจกรรม
รู้ไว้ก่อนไปบ้านท้องตมใหญ่31/2 หมู่ 1 ต.ด่านสวี อ.สวี จ.ชุมพร
โทร. 081-3456743, 077-501400
2008 © Copyright ว่าที่ ร.อ. วัชรินทร์ แสวงการ


คลิกเพื่อขยายเขาประจำเหียง อ.สวี จ.ชุมพร
เป็นภูเขาขนาดเล็ก ลักษณะเป็นแหลม
ยื่นออกไปในทะเล ปลายแหลมหันไป
ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ยอดสูงสุด
สูงจากระดับน้ำทะเล 240 เมตร


แหล่งรวมของดี ด้านไสยศาสตร์
เขาจำเหียง จ.ชุมพร ขึ้นชื่อในหมู่ของคนล่าของมาช้านาน
พระเกจิดังๆ ในอดีต หลายรูป ล้วนเคยมาที่เขาจำเหียงแห่งนี้

สภาพป่าไม้มีความอุดมสมบูรณ์ สัตว์ป่าชุกชุม
พันธุ์ไม้ที่ปกคลุมเป็นพันธุ์ไม้ป่าดิบชื้น (Moist evergreen
forest) เกือบทั้งหมด ยกเว้นบริเวณที่เป็นหน้าผา จะเป็นพันธุ์
ไม้ ในสังคมพืชบนหน้าผา (Cliff Community) มีความหลาก
หลายของชนิดพันธุ์พืชสูง พบสัตว์ป่า ค่างแว่น เลียงผา หมี เสือ

คลิกเพื่อขยาย คลิกเพื่อขยาย คลิกเพื่อขยาย