หน้าแรก บ้านท้องตมใหญ่อยู่สบาย กับคนกันเอง
แผนที่บ้านท้องตมใหญ่สอบถามเพิ่มเติม
มีที่เที่ยวที่ไหนบ้างที่พักแบบสบายๆ
เส้นทางไปบ้านท้องตมใหญ่
เว็บบอร์ด ดูรูป-กิจกรรม
รู้ไว้ก่อนไปบ้านท้องตมใหญ่31/2 หมู่ 1 ต.ด่านสวี อ.สวี จ.ชุมพร
โทร. 081-3456743, 077-501400
2008 © Copyright ว่าที่ ร.อ. วัชรินทร์ แสวงการ


คลิกเพื่อขยายอ่าวลกกำ - หาดลกกำ
จากบ้านท้องตมใหญ่ นั่งเรือสัก 25 นาที
ก็ถึง หาดทรายขาวสะอาด น้ำใสที่สุดใน
ชายหาดในอ่าวท้องตมแห่งนี้ เพราะ
อยู่ห่างไกลชายฝั่งออกมามากที่สุด


หาดทรายขาว ยาว 500 เมตร มีโขดหินโดดเด่นสวยงาม
ไม้เบญจพรรณหนาแน่น ปลายหาดมีต้นไม้ให้ร่มเงาหลบร้อน
หาดทรายละเอียด สวยงาม สงบ ปูลมชุกชุมมาก

สถานที่จัดงานกีฬาสามัคคีระหว่างหมู่บ้าน ซึ่งจะจัดขึ้นใน
ช่วงเทศกาลสงกรานต์ แข่งขันกีฬาพื้นบ้านเพื่อความสามัคคี
อาทิเช่น มวยทะเล วิ่งกระสอบ ชักเย่อ วิ่งเปี้ยวชายหาด ฯลฯ
จัดเป็นสถานที่แวะรับประทานมื้อกลางวันสำหรับทริปการดำน้ำ
ดูปะการังบริเวณเกาะทองแก้ว เกาะมัดหวายน้อย ฯลฯ

คลิกเพื่อขยาย คลิกเพื่อขยาย คลิกเพื่อขยาย