หน้าแรก บ้านท้องตมใหญ่อยู่สบาย กับคนกันเอง
แผนที่บ้านท้องตมใหญ่สอบถามเพิ่มเติม
มีที่เที่ยวที่ไหนบ้างที่พักแบบสบายๆ
เส้นทางไปบ้านท้องตมใหญ่
เว็บบอร์ด ดูรูป-กิจกรรม
รู้ไว้ก่อนไปบ้านท้องตมใหญ่31/2 หมู่ 1 ต.ด่านสวี อ.สวี จ.ชุมพร
โทร. 081-3456743, 077-501400
2008 © Copyright ว่าที่ ร.อ. วัชรินทร์ แสวงการ


คลิกเพื่อขยายอ่าวลกแพะ - หาดทรายลกแพะ
จากบ้านท้องตมใหญ่ นั่งเรือสัก 20 นาที
ก็ถึง ชายหาดมีความลาดเอียงน้อยมาก
เดินออกไปเป็นร้อยเมตร แต่น้ำยังไม่ถึง
เอว จึงเหมาะกับการเล่นน้ำของเด็กๆ


เป็นที่ตั้งของหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติ ชายหาดยาว
ประมาณ 180 เมตร มีค่างแว่นถิ่นใต้ฝูงใหญ่ ลงมาให้ดูทุกวัน
อุทยานฯ ได้เข้ามาตั้งหน่วยพิทักษ์อุทยานฯ เมื่อปี 2545

กางเต้นท์พักแรมและทำกิจกรรมชายหาดได้ เป็นที่ตั้ง
หน่วยพิทักษ์อุทยานฯ จึงมั่นใจได้ในความปลอดภัย กางเต้นท์
และจัดกิจกรรมสันทนาการต่างๆ บริเวณชายหาดได้อย่างมั่นใจ
หรือจะศึกษาระบบนิเวศน์ป่าชายหาดที่ยังคงความอุดมสมบูรณ์
จนถึงป่าชายเลนบริเวณด้านหลังหน่วยพิทักษ์อุทยานฯ

คลิกเพื่อขยาย คลิกเพื่อขยาย คลิกเพื่อขยาย