หน้าแรก บ้านท้องตมใหญ่อยู่สบาย กับคนกันเอง
แผนที่บ้านท้องตมใหญ่สอบถามเพิ่มเติม
มีที่เที่ยวที่ไหนบ้างที่พักแบบสบายๆ
เส้นทางไปบ้านท้องตมใหญ่
เว็บบอร์ด ดูรูป-กิจกรรม
รู้ไว้ก่อนไปบ้านท้องตมใหญ่31/2 หมู่ 1 ต.ด่านสวี อ.สวี จ.ชุมพร
โทร. 081-3456743, 077-501400
2008 © Copyright ว่าที่ ร.อ. วัชรินทร์ แสวงการ


รถเช่าเหมา
อาจใช้บริการจ้างเหมาให้ชาว
บ้าน บริเวณใกล้เคียง ไปส่ง
ยังที่หมายที่เราต้องการได้
ราคาก็แล้วแต่จะถูกอัธยาศัย

หากต้องการเช่ารถขับเที่ยวระหว่างที่มาพักผ่อน โดยมีรถที่ได้
มาตรฐานสากล ราคาเป็นมาตรฐาน ต้องติดต่อรถเช่าจากใน
ตัวจังหวัดชุมพร (มี VISA RUN, AVIS,)
รวมทั้งผู้ให้บริการรถเช่าในท้องถิ่นให้พิจารณาอีกหลายบริษัท


สำนักงานชุมพร
ว่าที่ ร.อ.วัชรินทร์ แสวงการ
188/129 ถ.ศาลาแดง ต.ท่าตะเภา
อ.เมือง จ.ชุมพร 86000