หน้าแรก บ้านท้องตมใหญ่อยู่สบาย กับคนกันเอง
แผนที่บ้านท้องตมใหญ่สอบถามเพิ่มเติม
มีที่เที่ยวที่ไหนบ้างที่พักแบบสบายๆ
เส้นทางไปบ้านท้องตมใหญ่
เว็บบอร์ด ดูรูป-กิจกรรม
รู้ไว้ก่อนไปบ้านท้องตมใหญ่31/2 หมู่ 1 ต.ด่านสวี อ.สวี จ.ชุมพร
โทร. 081-3456743, 077-501400
2008 © Copyright ว่าที่ ร.อ. วัชรินทร์ แสวงการรถประจำทางระหว่างจังหวัด
มีรถโดยสารที่วิ่งจากชุมพรไปยัง
จังหวัดใกล้เคียง หลายจังหวัด
เช่น สุราษฎร์ธานี ระนอง พังงา
ภูก็ต หาดใหญ่

สำหรับเส้นทางขึ้นทางเหนือ จะมีรถวิ่งให้บริการน้อยกว่า
มีรถแดงสาย ชุมพร-บางสะพานน้อย วิ่งเส้นทางเลียบชายฝั่ง
ผ่านสะพลี ปะทิว มาบอำมฤต ไปสุดสายปลายทาง ที่อำเภอ
บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์


ข้อมูลการเดินรถระหว่างจังหวัด :
ท่ารถไประนอง 077-503515, ท่ารถไปภูเก็ต 077-511480,
ท่ารถไปหาดใหญ่ 077-511480,
และมีรถทัวร์ ชุมพร-กรุงเทพ ,กรุงเทพ-ชุมพร อีกหลายบริษัท