หน้าแรก บ้านท้องตมใหญ่อยู่สบาย กับคนกันเอง
แผนที่บ้านท้องตมใหญ่สอบถามเพิ่มเติม
มีที่เที่ยวที่ไหนบ้างที่พักแบบสบายๆ
เส้นทางไปบ้านท้องตมใหญ่
เว็บบอร์ด ดูรูป-กิจกรรม
รู้ไว้ก่อนไปบ้านท้องตมใหญ่31/2 หมู่ 1 ต.ด่านสวี อ.สวี จ.ชุมพร
โทร. 081-3456743, 077-501400
2008 © Copyright ว่าที่ ร.อ. วัชรินทร์ แสวงการ


เดินทางโดยรถตู้
เนื่องจากอำเภอสวี อยู่ไม่ไกล
ตัวจังหวัด จึงไม่มีรถตู้ทีวิ่งให้
บริการจากชุมพรถึงสวีโดยตรง
ต้องขึ้นรถตู้สายที่วิ่งผ่านแทน

แล้วนั่งรถมอเตอร์ไซต์รับจ้างไปที่ตลาดสวี ซึ่งห่างกัน 2 ก.ม.
แล้วต่อรถประจำทาง สาย สวี-บ่อคา ไปบ้านท้องตมใหญ่
ให้รถเข้าไปส่งถึงในหมู่บ้านได้เลย (อาจคิดค่าโดยสารเพิ่ม)
หรือจะติดต่อให้ที่บ้านพักจัดรถมารับที่จุดจอดรถตู้เลยก็ได้


ข้อมูลการเดินรถตู้ :
ชุมพร-หลังสวน, เขาปีบ, ทุ่งตะโก, สุราษฎร์ฯ, นครศรีฯ
คิวชุมพร 077-572021,คิวหลังสวน 077-582474,
คิวสุราษฎร์ฯ 077-212182