หน้าแรก บ้านท้องตมใหญ่อยู่สบาย กับคนกันเอง
แผนที่บ้านท้องตมใหญ่สอบถามเพิ่มเติม
มีที่เที่ยวที่ไหนบ้างที่พักแบบสบายๆ
เส้นทางไปบ้านท้องตมใหญ่
เว็บบอร์ด ดูรูป-กิจกรรม
รู้ไว้ก่อนไปบ้านท้องตมใหญ่31/2 หมู่ 1 ต.ด่านสวี อ.สวี จ.ชุมพร
โทร. 081-3456743, 077-501400
2008 © Copyright ว่าที่ ร.อ. วัชรินทร์ แสวงการ


ระยะทาง 510 ก.ม. จากกรุงเทพ ไม่ไกลเกินไป สำหรับทริป
การผักผ่อนที่แตกต่างออกไป ในบรรยากาศเงียบสงบ เป็น
ส่วนตัว พร้อมสัมผัสวิถีชาวบ้านริมทะเล ที่สืบต่อกันมาช้านาน

หมู่บ้านท้องตมใหญ่
ตำบลด่านสวี อำเภอสวี
จังหวัดชุมพร
Tongtomyai village
Dansawi Sawi
Chumphon