หน้าแรก บ้านท้องตมใหญ่อยู่สบาย กับคนกันเอง
แผนที่บ้านท้องตมใหญ่สอบถามเพิ่มเติม
มีที่เที่ยวที่ไหนบ้างที่พักแบบสบายๆ
เส้นทางไปบ้านท้องตมใหญ่
เว็บบอร์ด ดูรูป-กิจกรรม
รู้ไว้ก่อนไปบ้านท้องตมใหญ่31/2 หมู่ 1 ต.ด่านสวี อ.สวี จ.ชุมพร
โทร. 081-3456743, 077-501400
2008 © Copyright ว่าที่ ร.อ. วัชรินทร์ แสวงการ


คลิกเพื่อขยายนั่ง นอน อย่างเป็นสุข ได้ทุกมุมบ้าน
จะนอนเล่น นอนจริงจัง นอนรับลมเย็นๆ
สัมผัสการพักผ่อนอย่างแท้จริง สบายๆ
ในแบบที่คุณหาไม่ได้จากโรงแรมหรูหรา
ปล่อยใจให้ว่าง ปล่อยอารมณ์ให้สบาย


ปล่อยวางความวุ่นวายไว้ข้างหลัง ทอดสายตาไกลออกไป
นั่งห้อยขาสบายๆ ได้จากบ้านพักริมทะเล มองตรงออกไป ข้าม
เวิ้งอ่าว ดูพระอาทิตย์ลับทิวเขา สะท้อนพื้นน้ำเป็นแสงสีทอง

คลิกเพื่อขยาย คลิกเพื่อขยาย คลิกเพื่อขยาย
คลิกเพื่อขยาย คลิกเพื่อขยาย คลิกเพื่อขยาย