นักดำน้ำจิตอาสา Marine Park

รับสมัครนักดำน้ำจิตอาสา ปลูกปะการัง 20-23 ก.ค. 62 (ไม่มีค่าใช้จ่าย)

สมาคมการท่องเที่ยวโดยชุมชนแห่งประเทศไทย สมาคมการท่องเที่ยวโดยชุมชนภาคใต้ สมาคมการท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดชุมพร ร่วมกับ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กิจกรรมอนุรักษ์และค่ายอาสาอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล โฮมสเตยย์เกาะพิทักษ์ จังหวัดชุมพร กิจกรรม จัดวางฐาน และปลูกปะการัง  20-23 กรกฎาคม 2562 20 กรกฎาคม 2562 เช้า     - เข้าที่พัก - เตรียมอุปกรณ์ บ่าย    - สำรวจแนวปะการัง - เตรียมเก็บกิ่งพันธ์ - เก็บกิ่งพันธ์ปะการัง 21 กรกฎาคม 2562 เช้า  - จัดวางฐานปะการัง บ่าย -...

ประกาศรายชื่ออาสาสมัครร่วมกิจกรรม 2562

รายชื่ออาสาสมัครนักดำน้ำจิตอาสาร่วมกิจกรรม ปี 2562 อาสาสมัครที่ลงชื่อร่วมกิจกรรม โอนเงินสมทบกิจกรรม และกรอกข้อมูลในครบถ้วนแล้ว หากไม่มีรายชื่อ โปรดกลับไปดูขั้นตอนการลงชื่อและแนบหลักฐานการโอนเงินให้ถูกต้อง (ใช้เวลาอัพเดตข้อมูลประมาณ 24-48 ชั่วโมง) ด่วน!!!  TONGTOM DIVING ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับรางวัลสุดยอด SME จากิจกรรมอาสาสมัครนักดำน้ำจิตอาสา และ กิจกรรมทำประโยชน์ให้สิ่งแวดล้อมและชุมชน ได้คะแนนที่ 1 ของประเทศ จากกิจกรรมดำน้ำจิตอาสา และกิจกรรมทำประโยชน์ให้สิ่งแวดล้อมและชุมชน มีกำหนดต้องเดินทางไปประเทศเนเธอร์แลนด์ เพื่อศึกษาดูงาน...

โครงการอุทยานใต้ทะเลอ่าวไทย (GULF of THAILAND MARINE PARK)

โครงการอุทยานใต้ทะเลอ่าวไทย GULF of THAILAND MARINE PARK เปิดรับสมัคร นักดำน้ำจิตอาสา โครงการอุทยานใต้ทะเลอ่าวไทย (GULF of THAILAND MARINE PARK) เป็นระยะที่ ๓ ของโครงการคืนบ้านสัตว์น้ำให้อ่าวท้องตมที่ดำเนินการมากว่า ๒๐ ปี โดยโครงการนี้เป็นระยะปีที่ ๒๑-๓๐ ตามแผนงาน ๕๐ ปี โครงการอุทยานใต้ทะเลอ่าวไทย (GULF of THAILAND...

แผนงานกิจกรรมดำน้ำจิตอาสา ประจำปี 2562 – 2563

แผนงานกิจกรรมดำน้ำจิตอาสา ประจำปี  2562 - 2563 อาสาสมัครนักดำน้ำจิตอาสา โครงการอุทยานใต้ทะเลอ่าวไทย (GULF of THAILAND MARINE PARK)  * Open Water , One Star ,  ** Advance , Two Stars...

ลงชื่อร่วมกิจกรรมดำน้ำจิตอาสา

ขั้นตอนการเข้าร่วม "กิจกรรมดำน้ำจิตอาสา สมัครเป็นสมาชิก "อาสาสมัครนักดำน้ำจิตอาสา Marine Park" 2. ลงชื่อร่วม "กิจกรรมดำน้ำจิตอาสา" โดย Scan กิจกรรมที่สนใจ แล้วทำการลงชื่อ 3. ชำระค่าใช้จ่ายในการร่วมกิจกรรม ส่งหลักฐานในแบบฟอร์ม 4. ตรวจสอบรายชื่อ ในเว็บไซต์นี้ หรือ ไลน์กลุ่ม "นักดำน้ำจิตอาสา Marine Park" หากสแกนไม่สำเร็จ ให้เข้า Line @tongtomyai พิมพ์ "...