นักดำน้ำจิตอาสา Marine Park

โครงการอุทยานใต้ทะเลอ่าวไทย (GULF of THAILAND MARINE PARK)

โครงการอุทยานใต้ทะเลอ่าวไทย GULF of THAILAND MARINE PARK เปิดรับสมัคร นักดำน้ำจิตอาสา โครงการอุทยานใต้ทะเลอ่าวไทย (GULF of THAILAND MARINE PARK) เป็นระยะที่ ๓ ของโครงการคืนบ้านสัตว์น้ำให้อ่าวท้องตมที่ดำเนินการมากว่า ๒๐ ปี โดยโครงการนี้เป็นระยะปีที่ ๒๑-๓๐ ตามแผนงาน ๕๐ ปี โครงการอุทยานใต้ทะเลอ่าวไทย (GULF of THAILAND...

แผนงานกิจกรรมดำน้ำจิตอาสา ประจำปี 2562 – 2563

แผนงานกิจกรรมดำน้ำจิตอาสา ประจำปี  2562 - 2563 อาสาสมัครนักดำน้ำจิตอาสา โครงการอุทยานใต้ทะเลอ่าวไทย (GULF of THAILAND MARINE PARK)  * Open Water , One Star ,  ** Advance , Two Stars...

ลงชื่อร่วมกิจกรรมดำน้ำจิตอาสา

ขั้นตอนการเข้าร่วม "กิจกรรมดำน้ำจิตอาสา สมัครเป็นสมาชิก "อาสาสมัครนักดำน้ำจิตอาสา Marine Park" 2. ลงชื่อร่วม "กิจกรรมดำน้ำจิตอาสา" โดย Scan กิจกรรมที่สนใจ แล้วทำการลงชื่อ 3. ชำระค่าใช้จ่ายในการร่วมกิจกรรม ส่งหลักฐานในแบบฟอร์ม 4. ตรวจสอบรายชื่อ ในเว็บไซต์นี้ หรือ ไลน์กลุ่ม "นักดำน้ำจิตอาสา Marine Park" หากสแกนไม่สำเร็จ ให้เข้า Line @tongtomyai พิมพ์ "...