รับสมัครนักดำน้ำจิตอาสา ปลูกปะการัง 20-23 ก.ค. 62 (ไม่มีค่าใช้จ่าย)

รับสมัครนักดำน้ำจิตอาสา ปลูกปะการัง 20-23 ก.ค. 63

3608

สมาคมการท่องเที่ยวโดยชุมชนแห่งประเทศไทย
สมาคมการท่องเที่ยวโดยชุมชนภาคใต้
สมาคมการท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดชุมพร
ร่วมกับ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

กิจกรรมอนุรักษ์และค่ายอาสาอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล
โฮมสเตยย์เกาะพิทักษ์ จังหวัดชุมพร

กิจกรรม จัดวางฐาน และปลูกปะการัง  20-23 กรกฎาคม 2562

20 กรกฎาคม 2562
เช้า     – เข้าที่พัก
– เตรียมอุปกรณ์
บ่าย    – สำรวจแนวปะการัง
– เตรียมเก็บกิ่งพันธ์
– เก็บกิ่งพันธ์ปะการัง

21 กรกฎาคม 2562
เช้า  – จัดวางฐานปะการัง
บ่าย – จัดวางฐานปะการัง
– ปลูกปะการัง

22-23 กรกฎาคม 2562
เช้า   – ปลูกปะการัง
บ่าย  – ปลูกปะการัง

  • กำหนดการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
ชุมชนสนับสนุนอาหาร ที่พัก และถังอากาศ
* ไม่รวมค่าเช่าอุปกรณ์ 500 บาท/วัน
* ร่วมกิจกรรมเฉพาะ 20-21 ก.ค. ได้
* Open water (จัดการตัวเองได้)
* จำนวน 20 คน
คำแนะนำในการเดินทาง (รถไฟ)
ขาไป กรุงเทพ – หลังสวน
85  กรุงเทพ – นครศรีธรรมราช (19.30-05.25)
39  กรุงเทพ – สุราษฎร์ธานี (22.50-06.48)
41  กรุงเทพ – ยะลา (22.50-06.48)
รับสถานีรถไฟหลังสวน 07.00 (แชร์ค่ารถรับส่ง)
ขากลับ  หลังสวน – กรุงเทพ
168 กันตัง – กรุงเทพ (19.20-05.35)
86  นครศรีธรรมราช – กรุงเทพ (20.11-06.30)
ส่งสถานีรถไฟหลังสวน 19.00 (แชร์ค่ารถรับส่ง)
ตัวอย่างการลงชื่อร่วมกิจกรรม
1. ชื่อ นามสกุล (ชื่อเล่น)
เบอร์โทรศัพท์
เช่าอุปกรณ์
– BCD M
– Reg 1
– Mask 1
– Fin 42-43
– ตะกั่ว 4 ก้อน
ระดับการดำน้ำ Open Water
ร่วมกิจกรรมวันที่ 20-21 ก.ค. 62
2.  ชื่อ นามสกุล (ชื่อเล่น)
เบอร์โทรศัพท์
ไม่เช่าอุปกรณ์
– ตะกั่ว 4 ก้อน
ระดับการดำน้ำ Advance
ร่วมกิจกรรมวันที่ 20-23 ก.ค. 62
ส่งข้อมูลการลงชื่อร่วมกิจกรรม Line : @tongtomyai
สอบถามเพิ่มเติม ศูนย์ดำน้ำชุมชนท้องตมใหญ่  ครูไก่ 081-3456743

LEAVE A REPLY