ประกาศรายชื่ออาสาสมัครร่วมกิจกรรม 2562

ประกาศรายชื่ออาสาสมัครร่วมกิจกรรม 2562

2987

รายชื่ออาสาสมัครนักดำน้ำจิตอาสาร่วมกิจกรรม ปี 2562

อาสาสมัครที่ลงชื่อร่วมกิจกรรม โอนเงินสมทบกิจกรรม และกรอกข้อมูลในครบถ้วนแล้ว หากไม่มีรายชื่อ โปรดกลับไปดูขั้นตอนการลงชื่อและแนบหลักฐานการโอนเงินให้ถูกต้อง (ใช้เวลาอัพเดตข้อมูลประมาณ 24-48 ชั่วโมง)

ด่วน!!!  TONGTOM DIVING ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับรางวัลสุดยอด SME จากิจกรรมอาสาสมัครนักดำน้ำจิตอาสา และ กิจกรรมทำประโยชน์ให้สิ่งแวดล้อมและชุมชน ได้คะแนนที่ 1 ของประเทศ จากกิจกรรมดำน้ำจิตอาสา และกิจกรรมทำประโยชน์ให้สิ่งแวดล้อมและชุมชน มีกำหนดต้องเดินทางไปประเทศเนเธอร์แลนด์ เพื่อศึกษาดูงาน แถลงข่าว และออกบูธ ในระหว่างวันที่ 10 – 26 สิงหาคม 2562

จึงมีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงกำหนดจัดกิจกรรมที่ 5/62 และ 6/62 
กิจกรรมที่ 5/62    เดิม วันที่  16-18 ส.ค. 62  เป็น  วันที่ 2-4 ส.ค. 62
กิจกรรมที่ 6/62    เดิม วันที่  23-25 ส.ค. 62  เป็น  วันที่ รอการยืนยันจากคณะอาจารย์

อาสาสมัครที่ลงชื่อไว้แล้ว สามารถรักษาสิทธิ์ของท่านได้ ดังต่อไปนี้
1. คงสิทธิ์ ร่วมกิจกรรมเดิม ตามกำหนดวันที่เปลี่ยนแปลงใหม่
2. ย้ายสิทธิ์ เลือกกิจกรรมอื่นๆ (ลงชื่อกิจกรรมใหม่ และแจ้งย้ายสิทธิ์ ในช่องเช่าอุปกรณ์)
3. ยกเลิก การร่วมกิจกรรมนั้น (คืนเงินเต็มจำนวน)

ทั้งนี้ต้องขออภัยเป็นอย่างสูง ในความไม่สะดวกดังกล่าว

รายชื่ออาสาสมัครร่วมกิจกรรม 5/62

ประกาศรายชื่ออาสาสมัครร่วมกิจกรรม 5-62 SCUBA

ประกาศรายชื่ออาสาสมัครร่วมกิจกรรม 5-62 SNORKELING

 

LEAVE A REPLY