โครงการอุทยานใต้ทะเลอ่าวไทย (GULF of THAILAND MARINE PARK)

3909
อาสาสมัครนักดำน้ำจิตอาสา โครงการอุทยานใต้ทะเลอ่าวไทย (GULF of THAILAND MARINE PARK)

โครงการอุทยานใต้ทะเลอ่าวไทย
GULF of THAILAND MARINE PARK

เปิดรับสมัคร นักดำน้ำจิตอาสา

โครงการอุทยานใต้ทะเลอ่าวไทย (GULF of THAILAND MARINE PARK) เป็นระยะที่ ๓ ของโครงการคืนบ้านสัตว์น้ำให้อ่าวท้องตมที่ดำเนินการมากว่า ๒๐ ปี โดยโครงการนี้เป็นระยะปีที่ ๒๑-๓๐ ตามแผนงาน ๕๐ ปี

โครงการอุทยานใต้ทะเลอ่าวไทย (GULF of THAILAND MARINE PARK) เป็นการต่อยอดบ้านปลาแบบเดิมที่ประสบความสำเร็จมาแล้วราวๆ ๑๐ รูปแบบ และขยายพื้นที่ดำเนินงานออกไปให้กว้างขึ้น บางจุด มีพื้นที่ดำเนินการใต้น้ำครอบคลุมถึง ๙ ตารางกิโลเมตร

ซึ่งในแต่ละโซนจะประกอบด้วยบ้านปลาเอนกประสงค์ เพื่อเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำ เป็นแหล่งเรียนรู้ระบบนิเวศทางทะเลชุมชน แหล่งศึกษาวิจัยทรัพยากรทางทะเลของชุมชน และเป็นแหล่งท่องเที่ยวเพื่อลดผลกระทบการทำลายทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล เพื่อลดการทำลายทรัพยากรปะการังธรรมชาติของนักดำน้ำฝึกหัด เป็นแหล่งดำน้ำแห่งใหม่ของนักดำน้ำมืออาชีพ

โดยอาศัยความต้องการของชุมชน มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชนและอาสาสมัครนักดำน้ำเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลของชุมชน เป็นกำลังสำคัญ

ในการดำเนินการ ต้องการอาสาสมัครนักดำน้ำลึกจิตอาสา หมุนเวียนทำกิจกรรมประมาณ ๑,๐๐๐ คน

โครงการอุทยานใต้ทะเลอ่าวไทย (GULF of THAILAND MARINE PARK)
เปิดรับอาสาสมัครนักดำน้ำจิตอาสา ทั้ง SCUBA Snorckeling Freedive และบุคคลทั่วไป

ยังไม่เป็นนักดำน้ำก็เป็นสมาชิกได้ครับ โดยเลือกประเภทสมาชิกเป็น Snorkeling หรือ Freedive

คุณสมบัติ
๑. SCUBA DIVER ระดับ Open Water , One Stars ขึ้นไป , Snorkeling .Freedive
๒. มีจิตอาสา ร่วมกิจกรรมทำประโยชน์ให้สิ่งแวดล้อมและชุมชน
๓. รับผิดชอบตัวเองและทีมได้
๔. รับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมาย
๕. รับผิดชอบวัสดุอุปกรณ์ของทีมและส่วนรวมได้
๖. ทำงานเป็นทีมได้ดี
๗. ร่วมกิจกรรมได้สม่ำเสมอ

หากยังไม่ได้เป็นนักดำน้ำ ศูนย์ดำน้ำชุมชน เปิดสอนหลักสูตรการดำน้ำเพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลของชุมชนเป็นระยะๆ

ลักษณะกิจกรรม
๑. กิจกรรมเตรียมงาน
๒. กิจกรรมอบรมความรู้
๓. กิจกรรมผิวน้ำ
๔. กิจกรรมดำน้ำตื้น
๕. กิจกรรมดำน้ำลึก
๖. กิจกรรมสำรวจ
๗. กิจกรรมบำรุงรักษา/ซ่อมแซม
๘. กิจกรรมอื่นๆ

สมัครเป็นสมาชิก นักดำน้ำจิตอาสา Marine Park ได้ฟรี เพื่อมีสิทธิ์ลงชื่อร่วมกิจกรรมที่สนใจ

สมัครสมาชิกนักดำน้ำจิตอาสา Marine Park   คลิกลิงค์
https://docs.google.com/…/1FAIpQLSf4GFQGixfo-84Ed…/viewform…

QR Code รับสมัครนักดำน้ำจิตอาสา อุทยานใต้ทะล 2562

การลงชื่อร่วมกิจกรรม จะมีผลสมบูรณ์เมื่อ
1. สมัครสมาชิก นักดำน้ำจิตอาสา Marine Park
2. ลงชื่อในแบบฟอร์มลงชื่อร่วมกิจกรรม ระบุหมายเลขสมาชิก ที่ได้รับทางอีเมล์
3. ชำระค่าใช้จ่ายเต็มจำนวน แนบหลักฐานการโอน
4. ได้รับการยืนยัน และประกาศรายชื่อ

หากไม่สามารถสแกนได้ ช่องทางการรับสมัครอีกช่องทาง
สมัครได้ที่ Line : @tongtomyai
ทักแชท พิมพ์ ” นักดำน้ำจิตอาสา ”
สอบถามเพิ่มเติม ครูไก่ 081-3456743

>> ลงทะเบียนสมาชิก <<

LEAVE A REPLY