แผนงานกิจกรรมดำน้ำจิตอาสา ประจำปี 2562 – 2563

3101

แผนงานกิจกรรมดำน้ำจิตอาสา ประจำปี  2562 – 2563

อาสาสมัครนักดำน้ำจิตอาสา โครงการอุทยานใต้ทะเลอ่าวไทย (GULF of THAILAND MARINE PARK)  แผนงานกิจกรรมดำน้ำจิตอาสา ประจำปี 2562 - 2563 ลดขนาด

  • * Open Water , One Star ,  ** Advance , Two Stars , *** Dive Master , Three Stars , * ผ่านหลักสูตรเฉพาะทาง(Specialty) ตามภารกิจ , SNO  Snorkeling
  • พัฒนาขีดความสามารถ เรียนหลักสูตรที่สูงขึ้น เช่น Advance , Two Stars หรือ หลักสูตรเฉพาะทาง (Specialty)  สอบถามข้อมูล และสมัครเรียน ได้ในไลน์ @tongtomyai  (พิมพ์  เรียนดำน้ำ )
  • ราคานี้ เป็นการใช้เรือหางยาว หากจำเป็นต้องใช้เรือใหญ่เพื่อประสิทธิภาพของงานและความปลอดภัย อาจต้องเฉลี่ยค่าเรือเพิ่ม (200-400 บาท) , ดำเพิ่ม ชำระค่าแทงค์เพิ่ม
  • แผนกิจกรรม อาจปรับเปลี่ยนรูปแบบ สถานที่ และช่วงเวลาให้เหมาะสมกับความจำเป็นของงาน วิถีชุมชน สภาพลมฟ้าอากาศ และความปลอดภัย
  • หากจำเป็นต้องเลื่อนกิจกรรม จะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน (7 วัน กรณีเลื่อนเพราะสภาพอากาศ) โดยยังคงสิทธิ์ของสมาชิกไว้ และขอเปลี่ยนกิจกรรมได้ ข้อมูลเพิ่มเติม tongtomyai.com สอบถามเกี่ยวกับที่พัก อาหาร และวิธีการเดินทาง ในไลน์ @tongtomyai

>> ลงทะเบียนสมาชิก <<

LEAVE A REPLY