ท่องเที่ยวทำประโยชน์ให้สิ่งแลดล้อมและชุมชน โฮมสเตย์ท้องตมใหญ่ จ.ชุมพร

6760

ไม่เพียงได้ท่องเที่ยวพักผ่อน แต่ยังได้สร้างบ้านปลา บ้านลูกปู บ้านหมึก บ้านม้าน้ำ ดำน้ำตื้น ดำน้ำลึก และกิจกรรมอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลของชุมชน ที่สามารถออกแบบเฉพาะกลุ่ม พิเศษด้วยกิจกรรมต่อเนื่องสำหรับกลุ่มหรือชมรมอนุรักษ์ฯ

3 วัน 2 คืน อาหาร 8 มื้อ  ท่านละ 2,200 บาท
2
วัน 1 คืน อาหาร 4 มื้อ  ท่านละ 1,200 บาท
เรือหางยาว ดำน้ำตื้นครึ่งวัน หรือ ตกหมึก ลำละ 2,000
บาท (10 ท่าน)
เรือใหญ่ ดำน้ำตื้น เต็มวัน 3-4
เกาะ  ท่านละ 900 บาท (25 – 40 ท่าน , 40 – 100 ท่าน)
เรือใหญ่ ดำน้ำลึก เต็มวัน 2-3
ไดฟ์   ท่านละ 2,000 – 2,500 บาท (ไม่รวมค่าเช่าอุปกรณ์ดำน้ำ)
เรียนดำน้ำลึก หลักสูตรนักดำน้ำเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลของชุมชน (5
วัน 4 คืน)

ตัวอย่างกิจกรรมสำหรับ 2 วัน 1 คืน

วันแรก
07.00 – 11.00 น.                       ถึงโฮมสเตย์ท้องตมใหญ่ ลงทะเบียนเข้าพัก
12.00 – 13.00 น.                       มื้อกลางวัน จากทะเลสดๆ รสชาติชาวบ้าน
14.00 – 16.00 น.                       พักผ่อน พายเรือคายัก พูดคุยแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับกิจกรรมอนุรักษ์กับตัวแทนชุมชน
16.00 – 18.00 น.                       เดินเล่นชายหาดท้องทราย หาดสวยใกล้ๆ บ้าน
18.00 – 19.00 น.                       มื้อเย็น จากทะเลสดๆ รสชาติชาวบ้าน
19.00 – 22.00 น.                       ออกตกหมึก ด้วยวิธีแบบดั้งเดิม แล้วนำกลับมาก่อไฟย่างกินสดๆ

วันที่สอง
07.30 – 08.30 น.                       มื้อเช้า ข้าวต้มปลารสชาติดี ที่ชามเดียวไม่เคยพอ
09.00 – 13.00 น.                       สวมชูชีพลงเรือไปสร้างบ้านปลา ฯลฯ แล้วไปดำน้ำดูปะการัง ดูปลาที่เป็นสัญลักษณ์ของความรัก
แห่งท้องทะเล เกาะมัดหวายใหญ่ หรือ เที่ยวเกาะลา (อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพร)
13.00 – 13.30 น.                       อาบน้ำที่บ้านพักโฮมสเตย์
13.30 – 14.30 น.                       มื้อกลางวัน จากทะเลสดๆ รสชาติชาวบ้าน
15.00 – 17.00 น.                       เดินทางกลับ
* หากต้องการดำน้ำลึก ต้องแสดงบัตรรับรองความสามารถในการดำน้ำ (โฮมสเตย์มีประกันภัยครอบคลุมการดำน้ำลึก)
** เวลา กิจกรรม สามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ วิถีชีวิต และความปลอดภัย
*** โฮมสเตย์ เป็นส่วนหนึ่งของการท่องเที่ยวโดยชุมชน เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรของชุมชน มิใช่ธุรกิจนำเที่ยว

 

 

 

 

 

ตัวอย่างกิจกรรมสำหรับ 3 วัน 2 คืน (เรือใหญ่)

วันแรก
11.00 – 12.00 น.                       ถึงโฮมสเตย์ท้องตมใหญ่ ลงทะเบียนเข้าพัก
12.00 – 13.00 น.                       มื้อกลางวัน จากทะเลสดๆ รสชาติชาวบ้าน
14.00 – 16.00 น.                       พูดคุยแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับกิจกรรมอนุรักษ์กับตัวแทนชุมชน พักผ่อน พายเรือคายัก
16.00 – 18.00 น.                       เดินเล่นชายหาดท้องทราย หาดสวยใกล้ๆ บ้าน
18.00 – 19.00 น.                       มื้อเย็น จากทะเลสดๆ รสชาติชาวบ้าน
19.00 – 22.00 น.                       ออกตกหมึก ด้วยวิธีแบบดั้งเดิม แล้วนำกลับมาก่อไฟย่างกินสดๆ

วันที่สอง
07.30 – 08.30 น.                       มื้อเช้า ข้าวต้มปลารสชาติดี ที่ชามเดียวไม่เคยพอ
09.00 – 15.30 น.                       สวมชูชีพลงเรือไปสร้างบ้านปลา ฯลฯ แล้วไปดำน้ำดูปะการัง ดูปลาที่เป็นสัญลักษณ์ของความรัก
แห่งท้องทะเล เกาะมัดหวายใหญ่ เกาะรังกาจิว ตามรอยเสด็จ ร.๕ (รับประทานอาหารบนเรือ)
ขึ้นเที่ยวเกาะกุลา (อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพร)
16.00 – 17.00 น.                       อาบน้ำที่บ้านพักโฮมสเตย์
17.00 – 18.00 น.                       พักผ่อน เดินเล่นชมวิถีชุมชน พูดคุย รู้จักปลาในแนวปะการังที่ได้พบเห็นวันนี้
18.00 – 19.00 น.                       มื้อเย็น จากทะเลสดๆ รสชาติชาวบ้าน

วันที่สาม
07.30 – 08.30 น.                       มื้อเช้า
09.00 – 10.30 น.                       ทำที่อยู่อาศัยและแหล่งอาหารให้ม้าน้ำ สัตว์มหัศจรรย์ที่ใกล้สูญพันธุ์ไปจากโลก
10.30 – 11.30 น.                       สักการะเสด็จเตี่ย กรมหลวงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์  ศาลกรมหลวง “หัวเขาถ่าน” (รถของทางคณะ)
12.00 – 13.30 น.                       มื้อกลางวัน จากทะเลสดๆ รสชาติชาวบ้าน
14.00 – 17.00 น.                       เดินทางกลับ
* หากต้องการดำน้ำลึก ต้องแสดงบัตรรับรองความสามารถในการดำน้ำ (โฮมสเตย์มีประกันภัยครอบคลุมการดำน้ำลึก)
** เวลา กิจกรรม สามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ วิถีชีวิต และความปลอดภัย
*** โฮมสเตย์ เป็นส่วนหนึ่งของการท่องเที่ยวโดยชุมชน เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรของชุมชน มิใช่ธุรกิจนำเที่ยว

 

 

 

 

 

 

 

 

LEAVE A REPLY