ปลูกป่าชายเลน อ่าวท้องตม

2875

เครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชน จังหวัดชุมพร โดยโฮมสเตย์ท้องตมใหญ่ จังหวัดชุมพร สนองโครงการในพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระบรมราชินีนาถ ในด้านอนุรักษ์ เพิ่มพื้นที่ป่าชายเลนให้กับประเทศไทย ดังสโลแกน “เที่ยวทั่วไทย หัวใจอนุรักษ์” นำนักท่องเที่ยวผู้มีจิตใจอนุรักษ์ ร่วมเพิ่มพื้นที่ป่าชายเลน เพิ่มขนาดหม้อข้าวให้เมืองไทยของเรา

1 2  4

LEAVE A REPLY