สร้างบ้านปลา

789

บ้านปลา หรือ ซั้ง เป็นปะการังเทียมแบบภูมิปัญญาชาวบ้าน ที่ชาวท้องตม ได้ร่วมแรงร่วมใจกันทำขึ้น เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำ เป็นที่อนุบาลสัตว์น้ำวัยอ่อน และประกาศเป็นเขตอนุรักษ์ ห้ามทำการประมงในทุกฤดูกาล ผลที่ได้คือ ชาวท้องตม ได้มี กุ้ง หอย ปู ปลา ที่ไม่มีวันหมด เป็นการคืนความอุดมสมบูรณ์ให้กับ “อ่าวท้องตม” อีกครั้ง

1 2  4

LEAVE A REPLY